Không Còn Mùa Thu

Không Còn Mùa Thu

Lời bài hát Không Còn Mùa Thu

Đóng góp bởi

Không còn mùa thu
Trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru mơ trên môi mềm
Em thơ như mùa xuân đầu
Nối dài đêm sâu

Anh làm mùa thu cho em mơ màng
Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng
Em đi tiếc gì thu vàng
Tiếc gì xuân sang

Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau
Từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề
Lời yêu chưa nói trên môi vụng về

Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
Chiều buông rã rời
Ru lòng thôi mơ ru buồn lên thơ
Không còn mùa thu
Trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru mơ trên môi mềm
Em thơ như mùa xuân đầu
Nối dài đêm sâu

Anh làm mùa thu cho em mơ màng
Anh làm lời ru quấn quýt bên nàng
Em đi tiếc gì thu vàng
Tiếc gì xuân sang

Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau
Từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề
Lời yêu chưa nói trên môi vụng về

Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
Chiều buông rã rời
Ru lòng thôi mơ ru buồn lên thơ
Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau
Từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề
Lời yêu chưa nói trên môi vụng về

Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
Chiều buông rã rời
Ru lòng thôi mơ ru buồn lên thơ
Chiều buông rã rời
Ru lòng thôi mơ ru buồn lên thơ