Không Bao Giờ Bó Tay 2 (Remix)

Không Bao Giờ Bó Tay 2 (Remix)

Lời bài hát Không Bao Giờ Bó Tay 2 (Remix)

Đóng góp bởi

Có lúc buồn anh lặng câm
Vì câu nói em hỏi anh
Sao không cưới em
Mình đã yêu nhau thật lâu
Mà tại vì sao
Anh cứ im không trả lời
Tại vì anh
Có lí do của riêng anh
Số anh nghèo không thể lo
Được cho em luôn ấm êm
Anh không nói ra
Vì nói ra em buồn hơn
Hãy hiểu cho anh
Anh cũng yêu anh cũng buồn
Là đàn ông
Anh phải lo lắng cho em
Đừng buồn đừng hờn anh mà em
Và hãy cho anh thời gian
Để chứng minh anh cần em
Anh sẽ cố gắng
Anh làm tất cả cũng vì em
Em đừng suy nghĩ
Dù là nhọc nhằn không hề chi
Và anh sẽ không bao giờ
Lui bước dù khó khăn
Và anh sẽ không bao giờ
Không bao giờ anh bỏ em
Và anh sẽ không bao giờ
Không bao giờ anh bó tay
Số anh nghèo không thể lo
Được cho em luôn ấm êm
Anh không nói ra
Vì nói ra em buồn hơn
Hãy hiểu cho anh
Anh cũng yêu anh cũng buồn
Là đàn ông
Anh phải lo lắng cho em
Đừng buồn đừng hờn anh mà em
Và hãy cho anh thời gian
Để chứng minh anh cần em
Anh sẽ cố gắng
Anh làm tất cả cũng vì em
Em đừng suy nghĩ
Dù là nhọc nhằn không hề chi
Và anh sẽ không bao giờ
Lui bước dù khó khăn
Và anh sẽ không bao giờ
Không bao giờ anh bỏ em
Và anh sẽ không bao giờ
Không bao giờ anh bó tay
Để chứng minh anh cần em
Anh sẽ cố gắng
Anh làm tất cả cũng vì em
Em đừng suy nghĩ
Dù là nhọc nhằn không hề chi
Và anh sẽ không bao giờ
Lui bước dù khó khăn
Và anh sẽ không bao giờ
Không bao giờ anh bỏ em
Và anh sẽ không bao giờ
Không bao giờ anh bó tay
Và anh sẽ không bao giờ
Không bao giờ anh bỏ em
Và anh sẽ không bao giờ
Không bao giờ anh bó tay