Không Ai Có Thể Thay Thế Em

Không Ai Có Thể Thay Thế Em

Lời bài hát Không Ai Có Thể Thay Thế Em

Đóng góp bởi

Trọn đời yêu em mà thôi
Nguyện một lòng yêu không đổi ngôi
Dù cho bão tố có xô ngã
Chuyện tình chúng ta
Cầu trời mưa rơi thật lâu
Để ngăn không cho em quay trở về
Để anh ngỏ lời yêu em
I Love You ...Forever
Dù thời gian sẽ mãi vẫn thay đổi
Nhưng trái tim Anh thì không
Vì tình yêu Anh dành cho em
Luôn chung thủy không thay lòng
Ngàn đời sau vẫn cứ cứ như thế
Anh vẫn chỉ yêu mình em
Vì chẳng ai có thể thay thế được em
Trong trái tim anh
Người biết không
Trọn đời yêu em mà thôi
Nguyện một lòng yêu không đổi ngôi
Dù cho bão tố có xô ngã
Chuyện tình chúng ta
Cầu trời mưa rơi thật lâu
Để ngăn không cho em quay trở về
Để anh ngỏ lời yêu em
I Love You ...Forever
Dù thời gian sẽ mãi vẫn thay đổi
Nhưng trái tim Anh thì không
Vì tình yêu Anh dành cho em
Luôn chung thủy không thay lòng
Ngàn đời sau vẫn cứ cứ như thế
Anh vẫn chỉ yêu mình em
Vì chẳng ai có thể thay thế được em
Trong trái tim anh
Người biết không
Dù thời gian sẽ mãi vẫn thay đổi
Nhưng trái tim Anh thì không
Vì tình yêu Anh dành cho em
Luôn chung thủy không thay lòng
Ngàn đời sau vẫn cứ cứ như thế
Anh vẫn chỉ yêu mình em
Vì chẳng ai có thể thay thế được em
Trong trái tim anh
Người biết không