Không 1 (Remix)

Không 1 (Remix)

Lời bài hát Không 1 (Remix)

Đóng góp bởi

Không...Không...
Tôi không còn tôi
Không còn yêu anh nữa.
Không...Không...
Tôi không còn tôi
Không còn yêu anh nữa.
Không...Không...
Tôi không còn tôi
Không còn yêu anh nữa, anh ơi.
Tình đời thay trắng đổi đen
Tình đời còn lắm bon chen
Tình đời còn lắm đam mê....
Nên tình còn lắm ê chề.
Tình mình có nghĩa gì đâu
Tình mình đã lắm thương đau
Tình mình gian dối cho nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau.........
Không...Không...
Tôi không còn tôi
Không còn yêu anh nữa....
Không...Không...
Tôi không còn tôi
Không còn yêu anh nữa.....
Không..Không..
Tôi không còn tôi không
Còn yêu anh nữa, anh ơi....
Tình đời thay trắng đổi đen
Tình đời còn lắm bon chen
Tình đời còn lắm đam mê....
Nên tình còn lắm ê chề.
Tình mình có nghĩa gì đâu
Tình mình đã lắm thương đau
Tình mình gian dối cho nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau.........
Không...Không...
Tôi không còn tôi
Không còn yêu anh nữa....
Không...Không...
Tôi không còn tôi
Không còn yêu anh nữa.....
Không..Không..
Tôi không còn tôi không
Còn yêu anh nữa, anh ơi....