Khóc Cho Em Lần Cuối

Khóc Cho Em Lần Cuối

Lời bài hát Khóc Cho Em Lần Cuối

Đóng góp bởi

rớt xuống vỡ tan thật mau
Tình là hạt mưa trên cao
rơi xuống vực sâu
Dù cố gắng
ta cũng không sao tìm được
những yêu thương ngày nào
và lời yêu
giờ đây còn đâu
Đã đến lúc
xa nhau thật rồi
đừng cố níu kéo
chi người ơi
Giờ là lần cuối
anh sẽ khóc cho tình em
Cuộc tình mình trao
nay chìm trong bóng đêm
Người níu kéo
chỉ xót xa thêm
Đã có lúc
yêu em dại khờ
rồi nếm trái đắng
ôm niềm đau
Ngày nào người nói
em chỉ mãi yêu mình anh
vậy mà tại sao
em còn vui với ai
Thà đừng nói
anh sẽ không đau
như thế này đâu
Cuộc tình mình đã đến lúc
vỡ tan người ơi
vì từng lời yêu em trao
gian dối mà thôi
Ngày xưa đó
anh đã yêu em thật nhiều
khóc cho em thật nhiều
vậy mà em
đã không gìn giữ
Tình là giọt nước
rớt xuống vỡ tan thật mau
Tình là hạt mưa trên cao
rơi xuống vực sâu
Dù cố gắng
ta cũng không sao tìm được
những yêu thương ngày nào
giờ còn đâu
chỉ còn nỗi đau
* * * Đã đến lúc
xa nhau thật rồi
đừng cố níu kéo
chi người ơi
Giờ là lần cuối
anh sẽ khóc cho tình em
Cuộc tình mình trao
nay chìm trong bóng đêm
Người níu kéo
chỉ xót xa thêm
Đã có lúc
yêu em dại khờ
rồi nếm trái đắng
ôm niềm đau
Ngày nào người nói
em chỉ mãi yêu mình anh
vậy mà tại sao
em còn vui với ai
Thà đừng nói
anh sẽ không đau
như thế này đâu
Cuộc tình mình đã đến lúc
vỡ tan người ơi
vì từng lời yêu em trao
gian dối mà thôi
Ngày xưa đó
anh đã yêu em thật nhiều
khóc cho em thật nhiều
vậy mà em
đã không gìn giữ
Tình là giọt nước
rớt xuống vỡ tan thật mau
Tình là hạt mưa trên cao
rơi xuống vực sâu
Dù cố gắng
ta cũng không sao tìm được
những yêu thương ngày nào
giờ còn đâu
chỉ còn nỗi đau
Cuộc tình mình đã đến lúc
vỡ tan người ơi
vì từng lời yêu em trao
gian dối mà thôi
Ngày xưa đó
anh đã yêu em thật nhiều
khóc cho em thật nhiều
vậy mà em
đã không gìn giữ
Tình là giọt nước
rớt xuống vỡ tan thật mau
Tình là hạt mưa trên cao
rơi xuống vực sâu
Dù cố gắng
ta cũng không sao tìm được
những yêu thương ngày nào
giờ còn đâu