Lời bài hát Khó Đoán

Đóng góp bởi

Trong mắt em anh không
Phải người quan trọng nhất
Cho trước kia bên nhau
Anh hứa yêu
Nhưng không đủ ràng buộc em
Điều đó khiến anh biết phân vân
Điều đó đâu hay hỏi riêng ngược lại
Càng đắn đo hơn
Uh thì không bao giờ
Chúng ta gặp nhau nữa
Anh đã hiểu lý do em chia tay
Nhưng anh không nói ra thôi
Và để anh sớm biết nhận ra
Em là người không phải là người
Để anh chấp nhận yêu
Cuộc đời thật khó đoán
Không biết phải nói như thế nào
Tình yêu càng khó lường trước
Khi vấp ngã rồi xử lý ra sao
Không cùng quan điểm
Một người yêu
Sẽ không như mong muốn
Ai cũng như ai
Cuộc đời ai cũng như em
Thì trên thế giới chẳng có ai đâu
Sẽ không có ai muốn số sinh ra
Để hi sinh chỉ vì một người
Tình yêu thật khó đoán
Cuộc đời càng khó nói
Thôi ta cứ sống cho ta
Uh thì không bao giờ
Chúng ta gặp nhau nữa
Anh đã hiểu lý do em chia tay
Nhưng anh không nói ra thôi
Và để anh sớm biết nhận ra
Em là người không phải là người
Để anh chấp nhận yêu
Vì anh khác em
Cuộc đời thật khó đoán
Không biết phải nói như thế nào
Tình yêu càng khó lường trước
Khi vấp ngã rồi xử lý ra sao
Không cùng quan điểm
Một người yêu
Sẽ không như mong muốn
Ai cũng như ai
Cuộc đời ai cũng như em
Thì trên thế giới chẳng có ai đâu
Sẽ không có ai muốn số sinh ra
Để hi sinh chỉ vì một người
Tình yêu thật khó đoán
Cuộc đời càng khó nói
Thôi ta cứ sống cho ta
Cuộc đời thật khó đoán
Không biết phải nói như thế nào
Tình yêu càng khó lường trước
Khi vấp ngã rồi xử lý ra sao
Không cùng quan điểm
Một người yêu
Sẽ không như mong muốn
Ai cũng như ai
Cuộc đời ai cũng như em
Thì trên thế giới chẳng có ai đâu
Sẽ không có ai muốn số sinh ra
Để hi sinh chỉ vì một người
Cuộc đời thật khó nói
Tình yêu càng khó hơn
Thôi ta cứ sống cho ta