Khi Người Yêu Lừa Dối (Daniel Mastro Remix)

Khi Người Yêu Lừa Dối (Daniel Mastro Remix)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Khi Người Yêu Lừa Dối (Daniel Mastro Remix)

Đóng góp bởi

Có tiếc nuối đến mấy
Rồi thì người cũng xa
Có níu kéo đến mấy
Chuyện tình buồn đã qua
Con tim nhân gian kia
Giờ này đã đổi thay
Tìm vui ở một nơi khác
Ngày nào người đến
Mang bao nhiêu hẹn thề
Và ngàn hạnh phúc
Tay trong tay vỗ về
Và giờ chỉ có em
Nơi đây rơi lệ
Tìm quên trong cơn ngủ mê
Vì người tình
Đã mang đổi thay
Em đâu nào hay
Vì người tình dối gian
Để cho yêu thương vụt bay
Hạnh phúc chỉ là mơ sao
Vì hôm nay anh đã
Quên bao ngọt ngào
Còn gì để nói khi thời gian
Ta bên cạnh nhau
Người đã lừa dối khiến em
Mang bao nhiêu buồn đau
Có lẽ vì em
Yêu anh dại khờ
Để bây giờ
Mang con tim lầm lỡ
Điều đó em đâu có ngờ
Có tiếc nuối đến mấy
Rồi thì người cũng xa
Có níu kéo đến mấy
Chuyện tình buồn đã qua
Con tim nhân gian kia
Giờ này đã đổi thay
Tìm vui ở một nơi khác
Ngày nào người đến
Mang bao nhiêu hẹn thề
Và ngàn hạnh phúc
Tay trong tay vỗ về
Và giờ chỉ có em
Nơi đây rơi lệ
Tìm quên trong cơn ngủ mê
Vì người tình
Đã mang đổi thay
Em đâu nào hay
Vì người tình dối gian
Để cho yêu thương vụt bay
Hạnh phúc chỉ là mơ sao
Vì hôm nay anh đã
Quên bao ngọt ngào
Còn gì để nói khi thời gian
Ta bên cạnh nhau
Người đã lừa dối khiến em
Mang bao nhiêu buồn đau
Có lẽ vì em
Yêu anh dại khờ
Để bây giờ
Mang con tim lầm lỡ
Vì người tình
Đã mang đổi thay
Em đâu nào hay
Vì người tình dối gian
Để cho yêu thương vụt bay
Hạnh phúc chỉ là mơ sao
Vì hôm nay anh đã
Quên bao ngọt ngào
Còn gì để nói khi thời gian
Ta bên cạnh nhau
Người đã lừa dối khiến em
Mang bao nhiêu buồn đau
Có lẽ vì em
Yêu anh dại khờ
Để bây giờ
Mang con tim lầm lỡ
Điều đó em đâu có ngờ