Khi Mẹ Khóc

Khi Mẹ Khóc

Lời bài hát Khi Mẹ Khóc

Đóng góp bởi

Nhiều năm tháng đi qua
Bao buồn vui trôi xa
Như tình yêu đầu
Miền thơ ấu
Hóa mây bay trôi về đâu
Niềm tin cũ
Chẳng đủ với con
Kỉ niệm xưa nay
Mất còn
Nhiều khi cố quên độ lượng
Lòng thôi
Không mang vết thương
Cùng đi với nhân gian
Thấy cuộc sống thênh thang
Như một nơi tạm
Và tình yêu
Như những ngôi sao
Không chạm tới
Tìm trong gió
Một lần dấu yêu
Hoài niệm đã quên rất nhiều
Chuyện xưa có khi bùi ngùi
Rồi lại tan đi thế thôi
Nhưng khi mẹ khóc
Người đàn ông
Bỗng thấy mình bé lại
Nhiều giấc mơ thanh cao
Cũng sống lại
Thấy niềm kiêu hãnh làm người
Lại bừng lên giữa đêm dài u tối
Khi thấy mẹ khóc
Giọt nước mắt con rơi
Vào áo mẹ
Lòng nhớ ban mai nao
Mẹ vẫn trẻ
Tay cầm tay con vào đời
Là hạnh phúc cho con nương nhờ
Vào giây phút ấy
Con quên tất cả
Còn nhiều niềm riêng
Thôi cũng lùi xa
Dù tháng năm qua
Gắng sống xứng đáng
Với tình yêu của mẹ
Cùng đi với nhân gian
Thấy cuộc sống thênh thang
Như một nơi tạm
Và tình yêu
Như những ngôi sao
Không chạm tới
Tìm trong gió
Một lần dấu yêu
Hoài niệm đã quên rất nhiều
Chuyện xưa có khi bùi ngùi
Rồi lại tan đi thế thôi
Nhưng khi mẹ khóc
Người đàn ông
Bỗng thấy mình bé lại
Nhiều giấc mơ thanh cao
Cũng sống lại
Thấy niềm kiêu hãnh làm người
Lại bừng lên giữa đêm dài u tối
Khi thấy mẹ khóc
Giọt nước mắt con rơi
Vào áo mẹ
Lòng nhớ ban mai nao
Mẹ vẫn trẻ
Tay cầm tay con vào đời
Là hạnh phúc cho con nương nhờ
Vào giây phút ấy
Con quên tất cả
Và nhiều niềm riêng
Thôi cũng lùi xa
Dù tháng năm qua
Gắng sống xứng đáng
Với tình yêu của mẹ
Nhưng khi mẹ khóc
Người đàn ông
Bỗng thấy mình bé lại
Nhiều giấc mơ thanh cao
Cũng sống lại
Thấy niềm kiêu hãnh làm người
Lại bừng lên giữa đêm dài u tối
Khi thấy mẹ khóc
Giọt nước mắt con rơi
Vào áo mẹ
Lòng nhớ ban mai nao
Mẹ vẫn trẻ
Tay cầm tay con vào đời
Là hạnh phúc cho con nương nhờ
Vào giây phút ấy
Con quên tất cả
Còn nhiều niềm riêng
Thôi cũng lùi xa
Dù tháng năm qua
Gắng sống xứng đáng
Với tình yêu của mẹ
Vào giây phút ấy
Con quên tất cả
Còn nhiều niềm riêng
Thôi cũng lùi xa
Dù tháng năm qua
Gắng sống xứng đáng
Với tình yêu
Của mẹ
Gắng sống xứng đáng
Với tình yêu
Của mẹ
Gắng sống xứng đáng
Với tình yêu
Của mẹ