Khi Giấc Mơ Về

Khi Giấc Mơ Về

Lời bài hát Khi Giấc Mơ Về

Đóng góp bởi

Khi giấc mơ đã quay trở về
Em vẫn không tin rằng có ngày em
Ra đón anh nơi cuối đường
Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau
Chính cũng nơi đây ta ngồi mơ
Về giấc mơ nơi thiên đường
Rồi một ngày anh đi
Em buồn em khóc anh đâu hay biết
Bao đêm em thức
Nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài
Dù giờ này anh biết
Xa nhau năm tháng
Hôm nay anh cũng đã quay về đây
Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay
Nhưng tiếc thay anh ơi
Những mộng mơ mãi
Cũng chỉ là những mộng mơ
Chẳng có thiên đường bao giờ
Anh biết em trách anh cũng vì anh
Bước đi con đuờng nơi mà ta
Chẳng thể đến với nhau bao giờ
Ðường gập ghềnh anh đi
Riêng một mình anh đường dài anh đi
Nơi đây anh đứng
Chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì
Rồi chợt buồn em khóc
Anh đâu hay biết
Trong tim em chỉ có riêng mình anh
Yêu anh cho dù phải cách xa anh
Khi giấc mơ đã quay trở về
Em vẫn không tin rằng có ngày em
Ra đón anh nơi cuối đường
Anh biết em trách anh cũng vì anh
Bước đi con đuờng nơi mà ta
Chẳng thể đến với nhau bao giờ
Ðường gập ghềnh anh đi
Riêng một mình anh đường dài anh đi
Nơi đây em đứng
Chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì
Rồi chợt buồn em khóc
Anh đâu hay biết
Trong tim em chỉ có riêng mình anh
Yêu anh cho dù phải cách xa anh
Nhưng tiếc thay anh ơi
Những mộng mơ mãi
Cũng chỉ là những mộng mơ
Chẳng có thiên đường bao giờ
Anh biết em trách anh cũng vì anh
Bước đi con đuờng nơi mà ta
Chẳng thể đến với nhau bao giờ
Anh biết em trách anh cũng vì anh
Bước đi con đuờng nơi mà ta
Chẳng thể đến với nhau bao giờ