Xem MV bài hát

Lời bài hát Khi Đã Yêu

Đóng góp bởi

Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui Mơ vành môi thơm ngát hương đời Tình kia phong kín mây trời Nhưng yêu riêng một người thôi Khi đã yêu thì lo sợ nhiều Lo chiều thu nắng nhạt màu tươi Lo niềm yêu chưa thắm tim người Tình kia thêm võ tan thôi Đêm đêm hoen lệ đầy vơi Chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi Bằng khóe mắt xa vời Thì dẫu sau này nên câu luyến ái Ân tình còn thương mãi mãi Thương thề trọn kiếp không phai Bao ước mơ còn trông đợi chờ Cho nghìn sau nối lại nghìn xưa Cho nguồn yêu dâng đến tim người Ngày vui hai đứa chung đôi Khi yêu yêu một người thôi Chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi Bằng khóe mắt xa vời Thì dẫu sau này nên câu luyến ái Ân tình còn thương mãi mãi Thương thề