Khát Vọng Tuổi Trẻ

Khát Vọng Tuổi Trẻ

Lời bài hát Khát Vọng Tuổi Trẻ

Đóng góp bởi

Dù lên rừng hay xuống biển
Vượt bão giông vượt gian khổ
Tuổi trẻ kề vai vững vàng
Chân bước bạn ơi
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì
Cho Tổ quốc hôm nay
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì
Cho Tổ quốc hôm nay
Đường dài tương lai
Quê hương đang gọi mời
Tuổi trẻ hôm nay chung tay
Xây ngày mới
Dù lên rừng hay xuống biển
Vượt bão giông vượt gian khổ
Tuổi trẻ kề vai vững vàng
Chân bước bạn ơi
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì
Cho Tổ quốc hôm nay
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì
Cho Tổ quốc hôm nay
Tự hào là dân tộc Việt Nam
Cùng chung tay dựng xây nước nhà
54 dân tộc Việt Nam
Từ Bắc vô Nam đi đâu cũng có
Quyết một lòng gìn giữ non sông
Một trái tim vững chắc như sao vàng
Vì anh em , ta là Người Việt Nam
Đường dài tương lai
Quê hương đang gọi mời
Tuổi trẻ hôm nay chung tay
Xây ngày mới
Dù lên rừng hay xuống biển
Vượt bão giông vượt gian khổ
Tuổi trẻ kề vai vững vàng
Chân bước bạn ơi
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì
Cho Tổ quốc hôm nay
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì
Cho Tổ quốc hôm nay
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì
Cho Tổ quốc hôm nay