Khao Khát

Khao Khát

Lời bài hát Khao Khát

Đóng góp bởi

Cơn mưa nhẹ trôi
Trong màn đêm vắng
Em đưa tóc mây
Đi tìm về những khúc ca
Có tiếng nói từ đâu
Mà sao khiến em sợ hãi
Run run thét gào
Mặt trăng luôn quay
Trái đất vẫn tròn
Lòng người cứ rơi
Mình em cô đơn chênh vênh
Với những giấc mơ ngày nào
Với những giấc mơ dở dang
Đừng từ bỏ đam mê
Đừng vội khiến chính em
Vô tâm khép lại
Hãy còn đó khát khao
Về một ngày được bay
Được hát cho nhân gian
Bao tiếng ca mơ ước
Đừng ngồi lại nơi đây
Mà cứ đi xa
Cho tới khi thấm mệt
Chạy theo chân trời mới
Nơi ánh dương vừa lên
Em sẽ là mây em sẽ là mưa
Em sẽ là cơn gió
Em sẽ là hương em sẽ là hoa
Em sẽ không quay về
Em sẽ tự do em sẽ bình yên
Và em hãy
Hãy cứ mơ
Hãy cứ mơ
Hãy cứ mơ đi
Cứ mơ đi
Mơ đi
Hãy cứ mơ
Hãy cứ mơ
Hãy cứ mơ đi
Cứ mơ đi
Mơ đi
Đừng từ bỏ đam mê
Đừng vội khiến chính em
Vô tâm khép lại
Hãy còn đó khát khao
Về một ngày được bay
Được hát cho nhân gian
Bao tiếng ca mơ ước
Đừng ngồi lại nơi đây
Mà cứ đi xa
Cho tới khi thấm mệt
Chạy theo chân trời mới
Nơi ánh dương vừa lên
Hãy cứ mơ
Hãy cứ mơ đi
Cứ mơ đi
Mơ đi
Hãy cứ mơ
Hãy cứ mơ
Hãy cứ mơ đi
Hãy cứ mơ đi
Mơ đi
Đừng ngồi lại nơi đây
Mà cứ đi xa
Cho tới khi thấm mệt
Chạy theo chân trời mới
Nơi ánh dương vừa lên
Em sẽ là mây em sẽ là mưa
Em sẽ là cơn gió
Em sẽ là hương em sẽ là hoa
Em sẽ không quay về
Em sẽ tự do em sẽ bình yên
Và em hãy
Hãy cứ mơ