Khác Thường

Khác Thường

Lời bài hát Khác Thường

Đóng góp bởi

Khác Thường
Phi Bằng
Hạnh phúc quá ngắn
khi nhận ra rằng
Tôi đã yêu người quá nhiều
Người mà tôi yêu
nào có yêu tôi
Người ta chỉ thương
cho tấm thân tôi tội nghiệp
Dù biết trái đắng
nhưng vẫn chấp nhận
Cho dẫu mai này ân hận
Tại vì tôi yêu
một người giống như tôi
Người ta cho tôi
bao phút giây yêu thương
Rồi người cũng quay mặt đi
Giờ cất đôi môi nghe nhói đau lòng
Ngậm ngùi nhìn người sang bến khác
Giọt nước mắt rơi
không nói nên lời
Gượng cười
chúc phúc cho người ta
Nhìn thấy ai kia
hạnh phúc bình thường
Thầm khóc thân tôi
sao quá khác thường
Đường tình tôi đi
thôi mong chi người chung bước
Lòng trót yêu ai
tôi cố hy vọng
Dù là mơ mộng vu vơ
Mà đã yêu ai tôi vẫn yêu hoài
Dù biết rồi sẽ mang đắng cay
Tại vì thân tôi
đâu có giống như ai
Tại vì tim tôi
luôn khao khát như ai
Nên cứ đau
cứ khổ khi yêu một người
Dù biết trái đắng
nhưng vẫn chấp nhận
Cho dẫu mai này ân hận
Tại vì tôi yêu
một người giống như tôi
Người ta cho tôi
bao phút giây yêu thương
Rồi người cũng quay mặt đi
Giờ cất đôi môi nghe nhói đau lòng
Ngậm ngùi nhìn người sang bến khác
Giọt nước mắt rơi
không nói nên lời
Gượng cười chúc phúc cho người ta
Nhìn thấy ai kia
hạnh phúc bình thường
Thầm khóc thân tôi
sao quá khác thường
Đường tình tôi đi
thôi mong chi người chung bước
Lòng trót yêu ai tôi cố hy vọng
Dù là mơ mộng vu vơ
Mà đã yêu ai tôi vẫn yêu hoài
Dù biết rồi sẽ mang đắng cay
Tại vì thân tôi
đâu có giống như ai
Tại vì tim tôi
luôn khao khát như ai
Nên cứ đau
cứ khổ khi yêu một người
Tại vì thân tôi
đâu có giống như ai
Tại vì tim tôi
luôn khao khát như ai
Nên cứ đau
cứ khổ khi yêu một người