Khắc Ghi Lời Thầy

Khắc Ghi Lời Thầy

Lời bài hát Khắc Ghi Lời Thầy

Đóng góp bởi

Là sứ giả của Đức Như Lai
Biết cuộc đời là rừng biển khổ
Mong cho đời vơi bớt sầu đau
Từ bỏ bụi trần
Tìm về chốn thiền môn
Người không quản
Ngại những gian lao
Suốt đêm ngày quyết hành trì tu học
Vì mong cầu cho tất cả chúng sanh
Quên hết hận thù
Nối vòng tay yêu thương
Mong cho đất nước phồn vinh
Sống thanh lương chân tình
Biết nương nhờ phật pháp
Rời xa nẻo lầm đường mê
Xây đắp gia đình
Luôn hiếu hòa tương kính
Mong cho thế giới bình yên
Ước mong cho loài người
Biết quay về bờ giác
Người luôn mở rộng tình thương
Yêu mến con người
Với tấm lòng vị tha
Lòng nhớ mãi những lời người trao
Biết hành trì
Cho lòng mình thanh thản
Không sai lầm
Những tháng ngày đã qua
Ghi khắc trong lòng
Những lời thầy khuyên
Là sứ giả của Đức Như Lai
Biết cuộc đời là rừng biển khổ
Mong cho đời vơi bớt sầu đau
Từ bỏ bụi trần
Tìm về chốn thiền môn
Người không quản
Ngại những gian lao
Suốt đêm ngày quyết hành trì tu học
Vì mong cầu cho tất cả chúng sanh
Quên hết hận thù
Nối vòng tay yêu thương
Mong cho đất nước phồn vinh
Sống thanh lương chân tình
Biết nương nhờ phật pháp
Rời xa nẻo lầm đường mê
Xây đắp gia đình
Luôn hiếu hòa tương kính
Mong cho thế giới bình yên
Ước mong cho loài người
Biết quay về bờ giác
Người luôn mở rộng tình thương
Yêu mến con người
Với tấm lòng vị tha
Lòng nhớ mãi những lời người trao
Biết hành trì
Cho lòng mình thanh thản
Không sai lầm
Những tháng ngày đã qua
Ghi khắc trong lòng
Những lời thầy khuyên
Không sai lầm
Những tháng ngày đã qua
Ghi khắc trong lòng
Những lời thầy khuyên
Không sai lầm
Những tháng ngày đã qua
Ghi khắc trong lòng
Những lời thầy khuyên