Lời bài hát Kết Thúc

Đóng góp bởi

Ngồi nơi đây khóe mi cay
Nào đâu hay từng giọt tình yêu vụt bay
Người đổi thay nỡ chia tay
Để hôm nay con tim đau
Những đêm ngày
Một người ra đi như không tiếc chi
Một người hoen mi
Chia li chẳng còn gi
Một người tuyệt tình quay gót
Bỏ lại bao vẫn nghi
Một người vì niềm tình thương
Tiếc cho bao ngày hoang phí
Kết thúc bao yêu thương ngày nào
Ngẹt ngào ôm nỗi đau
Kết thúc cơn mưa trong lòng tuyệt vọng
Vì mất nhau
Kêt thúc bao nhiêu nụ cười
Vì người quay bước mau
Kết thúc hết đam mê ban đầu
Xót xa những u sầu
Ngồi nơi đây khóe mi cay
Nào đâu hay từng giọt tình yêu vụt bay
Người đổi thay nỡ chia tay
Để hôm nay con tim đau
Những đêm ngày
Một người ra đi như không tiếc chi
Một người hoen mi
Chia li chẳng còn gi
Một người tuyệt tình quay gót
Bỏ lại bao vẫn nghi
Một người vì niềm tình thương
Tiếc cho bao ngày hoang phí
Kết thúc bao yêu thương ngày nào
Ngẹt ngào ôm nỗi đau
Kết thúc cơn mưa trong lòng tuyệt vọng
Vì mất nhau
Kêt thúc bao nhiêu nụ cười
Vì người quay bước mau
Kết thúc hết đam mê ban đầu
Xót xa những u sầu
Kết thúc bao yêu thương ngày nào
Ngẹt ngào ôm nỗi đau
Kết thúc cơn mưa trong lòng tuyệt vọng
Vì mất nhau
Kêt thúc bao nhiêu nụ cười
Vì người quay bước mau
Kết thúc hết đam mê ban đầu
Xót xa những u sầu
Kết thúc bao yêu thương ngày nào
Ngẹt ngào ôm nỗi đau
Kết thúc cơn mưa trong lòng tuyệt vọng
Vì mất nhau
Kêt thúc bao nhiêu nụ cười
Vì người quay bước mau
Kết thúc hết đam mê ban đầu
Xót xa những u sầu