Kết Thúc

Kết Thúc

Lời bài hát Kết Thúc

Đóng góp bởi

Cố gắng sẽ chấp nhận không có em
Cố gắng sẽ tập sống một mình thôi
Cố gắng mỉm cười lên
để em không thấy tôi đau buồn
Và cố gắng để tôi sẽ quên được em
Có lẽ tháng ngày qua chỉ là mơ
Có lẽ kỉ niệm xưa giờ đã mất
Có lẽ em đang vui
và hạnh phúc bên ai rồi
Và có lẽ em đã
không còn yêu tôi
Vậy thôi nhé mỗi người một nơi
Vậy thôi nhé xa nhau rồi
Bao kỉ niệm và buồn vui
của ngày xưa đó đã xa rồi
Vậy thôi nhé ân tình đã hết
Hãy vui và hãy mỉm cười
vì bên em không còn tôi nữa
Vì bên em đã có
một ai không phải tôi
Cố gắng sẽ chấp nhận không có em
Cố gắng sẽ tập sống một mình thôi
Cố gắng mỉm cười lên
để em không thấy tôi đau buồn
Và cố gắng để tôi sẽ quên được em
Có lẽ tháng ngày qua chỉ là mơ
Có lẽ kỉ niệm xưa giờ đã mất
Có lẽ em đang vui
và hạnh phúc bên ai rồi
Và có lẽ em đã
không còn yêu tôi
Vậy thôi nhé mỗi người một nơi
Vậy thôi nhé xa nhau rồi
Bao kỉ niệm và buồn vui
của ngày xưa đó đã xa rồi
Vậy thôi nhé ân tình đã hết
Hãy vui và hãy mỉm cười
vì bên em không còn tôi nữa
Vì bên em đã có
một ai không phải tôi
Vậy thôi nhé mỗi người một nơi
Vậy thôi nhé xa nhau rồi
Bao kỉ niệm và buồn vui
của ngày xưa đó đã xa rồi
Vậy thôi nhé ân tình đã hết
Hãy vui và hãy mỉm cười
vì bên em không còn tôi nữa
Vì bên em đã có
một ai không phải tôi
vì giấc mơ nay đã chia đôi
vì em hết yêu tôi rồi
để tôi đành phải quên
người thôi