Kể Cả Anh

Kể Cả Anh

Lời bài hát Kể Cả Anh

Đóng góp bởi

Chuyến xe cuối cùng
Chỉ còn anh với những nỗi nhớ
Nhớ em bên cạnh, lòng mình buồn thêm
Giữa ngã tư đường
Một mình anh cô đơn
Lạc lõng giữa những cái nắm tay
Xa mãi
Và rồi có lúc em sẽ nhận ra
Chẳng ai là mãi bên cạnh
Chỉ có điều là rất yêu
Nên anh còn đằng sau em
Lặng nhìn em bao nhiêu ngày tháng
Chờ đợi em sẽ hiểu
Người ta khóc vì biết mình sẽ buồn
Vì chẳng có gì mãi bên cạnh em
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Chuyến xe cuối cùng
Chỉ còn anh với những nỗi nhớ
Nhớ em bên cạnh, lòng mình buồn thêm
Giữa ngã tư đường
Một mình anh cô đơn
Lạc lõng giữa những cái nắm tay
Xa mãi
Và rồi có lúc em sẽ nhận ra
Chẳng ai là mãi bên cạnh
Chỉ có điều là rất yêu
Nên anh còn đằng sau em
Lặng nhìn em bao nhiêu ngày tháng
Chờ đợi em sẽ hiểu
Người ta khóc vì biết mình sẽ buồn
Vì chẳng có gì mãi bên cạnh em
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh
Kể cả anh