Lời bài hát Kaycee

Đóng góp bởi

Kaycee, Kaycee
Làm bồ anh đi
Bởi vì trái tim anh cần có em
I wanna be with you
Là vì anh yêu
Anh thầm thương, anh thầm nhớ
Anh nhớ nụ cười hiền dịu
Trong lòng vương thêm nhiều tơ
Và anh không điêu
Anh thầm thương, anh thầm nhớ
Anh điên vì em đó
Là vì anh yêu
Anh thầm thương, anh thầm nhớ
Anh nhớ nụ cười hiền dịu
Trong lòng vương thêm nhiều tơ
Và anh không điêu
Anh thầm thương, anh thầm nhớ
Anh điên vì em đó
Ngày mộng mơ
Ngày mà anh biết sẽ không lâu
Ngày thật thơ
Ta sẽ chung lối đến bên nhau
Để cùng đắp xây mái nhà
Về Vĩnh Long uống trà
Tưởng tượng thôi
Người đẹp tựa tiên nữ trong tranh
Đời lôi thôi
Anh thì ngơ ngác chứ không lanh
Sao mà cứ ra cứ vào
Ta chẳng câu nói chào
Sao lại khó đến vậy
Xin lắng nghe anh này
Anh gửi trao lời yêu em
Từ trong đáy lòng
Kaycee, Cây Si
Là vì anh yêu
Anh thầm thương, anh thầm nhớ
Anh nhớ nụ cười hiền dịu
Trong lòng vương thêm nhiều tơ
Và anh không điêu
Anh thầm thương, anh thầm nhớ
Anh điên vì em đó
Là vì anh yêu
Anh thầm thương, anh thầm nhớ
Anh nhớ nụ cười hiền dịu
Trong lòng vương thêm nhiều tơ
Và anh không điêu
Anh thầm thương, anh thầm nhớ
Anh điên vì em đó
Ngày mộng mơ
Ngày mà anh chắc sẽ không lâu
Ngày thật thơ
Ta sẽ chung lối đến bên nhau
Để được có em ở gần
Heavy Rotation
Anh gửi trao từ trong đáy lòng
Là vì anh yêu
Là vì anh yêu
Là vì anh yêu
Anh thầm thương, anh thầm nhớ
Anh nhớ nụ cười hiền dịu
Trong lòng vương thêm nhiều tơ
Và anh không điêu
Anh thầm thương, anh thầm nhớ
Anh điên vì em đó
Kaycee, Kaycee
Be my lady
Bởi vì trái tim anh cần có em
I wanna be with you