Katy Katy

Katy Katy

Lời bài hát Katy Katy

Đóng góp bởi

Chiều nắng
Đường vắng
Em với
Chúng tôi mấy người
Ngồi xuống
Chuyện vui
Ôi ....
Bao nhiêu điều
Muốn nói.
Nhưng đâu đó
Nụ cười vẫn chứa
Muộn phiền
Ánh mắt giấu
Nỗi buồn xa xăm.
Chuyện tình yêu
Giận hờn mấy chốc
Để rồi
Nước mắt ấy cứ rơi
Và anh muốn
Katy Katy,
Em hãy vui lên
Hãy cố vui cười lên.
Nỗi buồn sẽ trôi dần
Trong lãng quên
Và em....
Yêu đi đừng suy tư mãi.
Để anh luôn thấy
Katy Katy mãi giữ trên môi
Những đóa hoa thật tươi.
Em đẹp nhất khi em cười
Và xin
Chớ quên lời anh:
"Đừng để vụt mất... tuổi xanh".
Chiều nắng
Đường vắng
Em với
Chúng tôi mấy người
Ngồi xuống
Chuyện vui
Ôi ....
Bao nhiêu điều
Muốn nói.
Nhưng đâu đó
Nụ cười vẫn chứa
Muộn phiền
Ánh mắt giấu
Nỗi buồn xa xăm.
Chuyện tình yêu
Giận hờn mấy chốc
Để rồi
Nước mắt ấy cứ rơi
Và anh muốn
Katy Katy
Em hãy vui lên
Hãy cố vui cười lên.
Nỗi buồn sẽ trôi dần
Trong lãng quên
Và em....
Yêu đi đừng suy tư mãi.
Để anh luôn thấy
Katy Katy mãi giữ trên môi
Những đóa hoa thật tươi.
Em đẹp nhất khi em cười
Và xin
Chớ quên lời anh:
"Đừng để vụt mất...
Tuổi xanh".
Và anh muốn nói
Katy Katy
Em hãy vui lên
Hãy cố vui cười lên.
Nỗi buồn sẽ trôi dần
Trong lãng quên
Và em....
Yêu đi đừng suy tư mãi.
Để anh luôn thấy
Katy Katy mãi giữ trên môi
Những đóa hoa thật tươi.
Em đẹp nhất khi em cười
Và xin
Chớ quên lời anh:
"Đừng để vụt mất...
Tuổi xanh".
Em đẹp nhất khi em cười
Và xin
Chớ quên lời anh:
Đừng để vụt mất...
Tuổi xanh...