Katayoku no Tori (instrumental)

Katayoku no Tori (instrumental)