Kantate, BWV 67 - III. Recitativo (Alto) 'Mein Jesu, Heißest Du Des Todes Gift'

Kantate, BWV 67 - III. Recitativo (Alto) 'Mein Jesu, Heißest Du Des Todes Gift'