Kami ni Mesareshi Kemono (instrumental)

Kami ni Mesareshi Kemono (instrumental)