輝く空の静寂には (Kagayaku Sora No Shijima Ni Ha)

輝く空の静寂には (Kagayaku Sora No Shijima Ni Ha)