Jingle Bell

Jingle Bell

Lời bài hát Jingle Bell

Đóng góp bởi

Mừng ngày giáng sinh an lành
Một dòng tiếng ca tưng bừng
Rồi đến đây sum vầy
Tiếng chúc vang mọi nơi
Từng hạt tuyết rơi bên thềm
Người người đến đây vui cười
Đầy ắp bao điều ước
Cho ta ấm áp trái tim yêu đời
Mừng ngày chúa sinh ra đời
Nào cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người
Cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày giáng sinh an hòa
Mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê
Muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng
Jingle bells, Jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun
It is to ride in a one-horse open sleigh
Jingle bells, Jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun
It is to ride in a one-horse open sleigh
Đêm Noel, đêm Noel
Ta hãy cùng vui lên!
Đêm Noel
Đêm đêm ta xin ơn trên
Ban hòa bình cho trần thế
Đêm Noel, chuông vang lên
Chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel, vui đêm Noel
Ta hãy chúc nhau an lành!
Mừng ngày giáng sinh an lành
Một dòng tiếng ca tưng bừng
Rồi đến đây sum vầy
Tiếng chúc vang mọi nơi
Từng hạt tuyết rơi bên thềm
Người người đến đây vui cười
Đầy ắp bao điều ước
Cho ta ấm áp trái tim yêu đời
Mừng ngày chúa sinh ra đời
Nào cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người
Cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày giáng sinh an hòa
Mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê
Muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng
Jingle bells, Jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun
It is to ride in a one-horse open sleigh
Jingle bells, Jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun
It is to ride in a one-horse open sleigh
Đêm Noel, đêm Noel
Ta hãy cùng vui lên!
Đêm Noel
Đêm đêm ta xin ơn trên
Ban hòa bình cho trần thế
Đêm Noel, chuông vang lên
Chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel, vui đêm Noel
Ta hãy chúc nhau an lành!
Jingle bells, Jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun
It is to ride in a one-horse open sleigh
Jingle bells, Jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun
It is to ride in a one-horse open sleigh
Đêm Noel, đêm Noel
Ta hãy cùng vui lên!
Đêm Noel
Đêm đêm ta xin ơn trên
Ban hòa bình cho trần thế
Đêm Noel, chuông vang lên
Chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel, vui đêm Noel
Ta hãy chúc nhau an lành!