Itsuka no, Ikutsuka no Kimi to no Sekai (Galileo Galilei 'dog bass' Remix)

Itsuka no, Ikutsuka no Kimi to no Sekai (Galileo Galilei 'dog bass' Remix)