Itsu no Hi mo Kimi Dake'(I Remember you)

Itsu no Hi mo Kimi Dake'(I Remember you)