II. Adagio cantabile from Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13

II. Adagio cantabile from Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 "Pathetique" (Instrumental)

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.