I'm A Good Kid

I'm A Good Kid

Lời bài hát I'm A Good Kid

Đóng góp bởi

Yeah I'm a good kid yeah yeah
Mic check
Xệ on the mic ok let's go
Bước lên sân khấu
Với cặp kính trông thật ngầu
Em bé chất ở đây
Là các cô chú phải gật đầu
Xệ on the mic
Xệ Xệ on the mic
Kết nối khoảng cách
Mọi lứa tuổi xích gần lại
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tuỳ theo sức của mình
Em bé chất đọc rap
Năng lượng tích cực mang lên truyền hình
Cùng bảo vệ môi trường
Mỗi chúng ta là một chiến binh
Anh em năm châu bốn bể
Trái Đất này là của chúng mình
Oh oh oh
Đây là Xệ em bé chất
Oh oh eh oh
Xệ Xệ em bé chất
Oh oh oh
Đây là Xệ em bé chất
Hãy cùng em bé chất
Bảo vệ Trái Đất này