难兄难弟/ Huynh Đệ Song Hành

难兄难弟/ Huynh Đệ Song Hành

Lời bài hát 难兄难弟/ Huynh Đệ Song Hành

Đóng góp bởi

Yan ching yan ching yue jo hei
Jau chan sam ga yi dei
Chung chin chung chin yue mung hui
Taai doh di bat ham gei
Mo yan mo yan nang jo do
Je yat sang do chui mei
Bei bei hei hei seung woon juen
Yau yat se do yau mei
Ah ching chun jung sat hui mok ming
Ah ji seung ching yi nang gung wing
Ching yan ching yan seung nim gei
Ngoh yat sam chi jui dei
Way ho way ho naan gung dui
Taai seung sam gaai yan nei
Taam ching taam ching yuen si mei
Leung seung wai seung kaau dei
Ching yuen ching yuen naan sun yi
Yau yat se bat ying gei
Ah ji seung seung oi wing mok ting
Ah jan sam nang chui nin yuet jing
Ah ji seung seung oi wing mok ting
Ah jan sam nang chui nin yuet jing