Huynh Đệ Kiếp Này Có Nhau (Remix)

Huynh Đệ Kiếp Này Có Nhau (Remix)

Lời bài hát Huynh Đệ Kiếp Này Có Nhau (Remix)

Đóng góp bởi

Một phút là anh em Thì kiếp này có nhau Trời sinh ta duyên số sinh tình Đã xem là bạn bè Cuộc sống nhiều khó khăn Lúc bạn buồn Liệu chắc tôi sẽ an lòng Trời cao kia rộng lớn Nhưng sánh sao từ anh em Bạn hiểu tôi Tôi cũng hiểu bạn hơn cả Bon chen những ngày dài Cuộc sống biết thế nào Nhưng là anh em Thì ta chẳng thể làm ngơ Huynh Đệ ơi Huynh Đệ à Trời cao đang chờ đón mình Bước những ngày hi vọng Lợi danh không màng chi Tình lên theo tháng ngày Là đàn ông chẳng sợ khó khăn Huynh Đệ ơi Huynh Đệ à Dù ngày sau mình có lầm lỡ Lạc đường thế nào Thề hẹn kia vẹn nguyên Rồi ngày sau tương phùng Mình sinh ra ta lại là anh em Trên ngàn con đường Trời cao kia rộng lớn Nhưng sánh sao từ anh em Bạn hiểu tôi Tôi cũng hiểu bạn hơn cả Bon chen những ngày dài Cuộc sống biết thế nào Nhưng là anh em Thì ta chẳng thể làm ngơ Huynh Đệ ơi Huynh Đệ à Trời cao đang chờ đón mình Bước những ngày hi vọng Lợi danh không màng chi Tình lên theo tháng ngày Là đàn ông chẳng sợ khó khăn Huynh Đệ ơi Huynh Đệ à Dù ngày sau mình có lầm lỡ Lạc đường thế nào Thề hẹn kia vẹn nguyên Rồi ngày sau tương phùng Mình sinh ra ta lại là anh em Trên ngàn con đường Huynh Đệ ơi Huynh Đệ à Trời cao đang chờ đón mình Bước những ngày hi vọng Lợi danh không màng chi Tình lên theo tháng ngày Là đàn ông chẳng sợ khó khăn Huynh Đệ ơi Huynh Đệ à Dù ngày sau mình có lầm lỡ Lạc đường thế nào Thề hẹn kia vẹn nguyên Rồi ngày sau tương phùng Mình sinh ra ta lại là anh em Trên ngàn con đường