Hương Đêm Bay Xa

Hương Đêm Bay Xa

Xem MV bài hát

Lời bài hát Hương Đêm Bay Xa

Đóng góp bởi

Anh hẹn em, khi trời đêm
Mưa bay bay
Cho lá rơi ngoài thềm
Mong thật lâu
Chẳng thấy người đâu
Anh nơi đâu
Có biết em buồn rầu
Buồn quá đi thôi
Ngày với đêm trôi
Em mong đợi vậy thôi
Anh nơi đâu
Hãy quay về với em
Giờ biết sao đây
Chẳng thấy anh đâu
Em mong đợi thật lâu
Anh nơi đâu
Hãy quay về trở về
Cho hương đêm bay đi xa mãi
Không còn đây nỗi nhớ kêu dài
Không còn anh và không còn ai
Trao cho em những giấc mơ đắm say
Dù giờ này anh đang nơi đâu
Không còn yêu như phút ban đầu
Quay mặt đi lòng em hoài nghi
Không yêu anh tin anh nữa đâu
Babe
Không tin anh nữa đâu
Babe babe babe
Anh hẹn em, khi trời đêm
Mưa bay bay
Cho lá rơi ngoài thềm
Mong thật lâu
Chẳng thấy người đâu
Anh nơi đâu
Có biết em buồn rầu
Buồn quá đi thôi
Ngày với đêm trôi
Em mong đợi vậy thôi
Anh nơi đâu
Hãy quay về với em
Giờ biết sao đây
Chẳng thấy anh đâu
Em mong ngóng từ lâu
Anh nơi đâu
Hãy quay về trở về
Cho hương đêm bay đi xa mãi
Không còn đây nỗi nhớ kêu dài
Không còn anh và không còn ai
Trao cho em những giấc mơ đắm say
Dù giờ này anh đang nơi đâu
Không còn yêu như phút ban đầu
Quay mặt đi lòng em hoài nghi
Không yêu anh tin anh nữa đâu
Babe
Không yêu anh nữa đâu
Babe babe babe
Cho hương đêm bay đi xa mãi
Không còn đây nỗi nhớ kêu dài
Không còn anh và không còn ai
Trao cho em những giấc mơ đắm say
Dù giờ này anh đang nơi đâu
Không còn yêu như phút ban đầu
Quay mặt đi lòng em hoài nghi
Không yêu anh tin anh nữa đâu
Babe
Không yêu anh nữa đâu
Babe babe babe