Lời bài hát Hứa Với Anh Em Nhé

Đóng góp bởi

Trời đêm nay lung linh
Muôn vì sao
Ngồi nơi đây
Em ước ao bao điều
Nhờ cơn gió
Nhắn với anh yêu
Lòng em nhớ anh
Thầm mong sao
Đêm đen mau dần qua
Bình minh lên để anh
Được thấy em
Để bao nhớ nhung
Sẽ vụt tan
Khi bên em
Cho tình ta luôn thắm sâu
Vượt qua tháng năm
Ta luôn có nhau
Người hãy hứa suốt kiếp
Tình đó vẫn giữ mãi
Trong lòng nhau
Người hỡi
Hãy hứa đi em
Muôn đời sau
Ta mãi không rời
Cho tình ta
Sẽ mãi bền lâu
Cho duyên mình
Càng được thăng hoa
Cho ân tình
Ta luôn bay cao
Hãy hứa nhé em
Ta cùng nhau
Đi hết con đường
Ta cùng nhau
Chia sớt buồn vui
Cho tim được
Tràn đầy yêu thương
Trọn cuộc đời ta luôn
Có nhau nhé em
Trời đêm nay lung linh
Muôn vì sao
Ngồi nơi đây
Em ước ao bao điều
Nhờ cơn gió
Nhắn với anh yêu
Lòng em nhớ anh
Thật nhiều
Thầm mong sao
Đêm đen mau dần qua
Bình minh lên để anh
Được thấy em
Để bao nhớ nhung
Sẽ vụt tan
Khi anh gần em
Cho tình ta luôn thắm sâu
Vượt qua tháng năm
Ta luôn có nhau
Người hãy hứa suốt kiếp
Tình đó vẫn giữ mãi
Trong lòng nhau
Người hỡi
Hãy hứa đi em
Muôn đời sau
Ta mãi không rời
Cho tình ta
Sẽ mãi bền lâu
Cho duyên mình
Càng được thăng hoa
Cho ân tình
Ta luôn bay cao
Hãy hứa nhé em
Ta cùng nhau
Đi hết con đường
Ta cùng nhau
Chia sớt buồn vui
Cho tim được
Tràn đầy yêu thương
Trọn cuộc đời ta luôn
Có nhau
Mãi có nhau
Hãy hứa đi em
Hãy hứa đi người dấu yêu
Cho tình ta
Sẽ mãi bền lâu
Cho duyên mình
Càng được thăng hoa
Cho ân tình
Ta luôn bay cao
Hãy hứa đi em
Ta cùng nhau
Đi hết con đường
Ta cùng nhau
Chia sớt vui buồn
Cho tim được
Tràn đầy yêu thương
Trọn cuộc đời ta luôn
Có nhau nhe anh