Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng

Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng

Lời bài hát Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng

Đóng góp bởi

Hồng Trần Bỉ Ngạn Không Có Nàng (红尘彼岸却无她) Sáng tác: Trương Tuấn Ba (张俊波) Hát gốc: Trương Tuấn Ba (张俊波) Lời: Lee Phú Quý Tại U Minh nhiều núi non có ngôi đền cổ kính kia Vị tăng nhân đêm đêm dưới cây vấn vương Vì bi thương nàng xuất gia khi màu tóc hoa râm rồi Phật trên cao sao không xót thương cứu độ [ĐK] Bờ vong xuyên bỉ ngạn hoang vắng Mỗi ta trông chờ nàng nơi đâu Đời ta không để nàng ấm êm bên mái nhà Cà sa trên mình mà gõ mõ Chuyện nhân duyên đã dứt lâu nay Để cho đạo quang sáng soi chẳng oán than