Hôm Qua Khác Hôm Nay Khác

Hôm Qua Khác Hôm Nay Khác

Lời bài hát Hôm Qua Khác Hôm Nay Khác

Đóng góp bởi

*4
*3
*2
*1
Đời là gì
người yêu của tôi
trong đời
Đời lạ gì
người bạn tôi
hằng thương mến
Ngày hôm trước
nói yêu tôi
giờ đây trăm ngàn lý do
dù như thế
tôi vẫn yêu thương
cuộc đời
Đời là gì
tình thân quý hơn
trong đời
Đời lạ gì
và còn tình làng
nghĩa xóm
Rồi cuộc sống
bao khó khăn
tình thân một ngày
sẽ quên
tình làng xóm
chưa biết đâu
hỡi người ơi
Đời là thế
ai cũng thế
nào phải chi
một mình ta
cố gắng sống cho
vừa lòng hết
mọi người sao
Người hôm qua
nay khác rồi
người đến đây
rồi cũng đi
dẫu có trách than
cũng vậy thôi
Đời là thế
ai cũng thế
nào phải chi
một mình ta
cố gắng sống cho
vừa lòng hết
mọi người sao
Người yêu ta
nay mỉm cười
người ghét ta
rồi cũng qua
Ta vẫn phải sống
cuộc đời ta
*4
*3
*2
*1
Đời là gì
tình thân quý hơn
trong đời
Đời lạ gì
và còn tình làng
nghĩa xóm
Rồi cuộc sống
bao khó khăn
tình thân một ngày
sẽ quên
tình làng xóm
chưa biết đâu
hỡi người ơi
Đời là thế
ai cũng thế
nào phải chi
một mình ta
cố gắng sống cho
vừa lòng hết
mọi người sao
Người hôm qua
nay khác rồi
người đến đây
rồi cũng đi
dẫu có trách than
cũng vậy thôi
Đời là thế
ai cũng thế
nào phải chi
một mình ta
cố gắng sống cho
vừa lòng hết
mọi người sao
Người yêu ta
nay mỉm cười
người ghét ta
rồi cũng qua
Ta vẫn phải sống
cuộc đời ta
Đời là thế
ai cũng thế
nào phải chi
một mình ta
cố gắng sống cho
vừa lòng hết
mọi người sao
Người hôm qua
nay khác rồi
người đến đây
rồi cũng đi
dẫu có trách than
cũng vậy thôi
Đời là thế
ai cũng thế
nào phải chi
một mình ta
cố gắng sống cho
vừa lòng hết
mọi người sao
Người yêu ta
nay mỉm cười
người ghét ta
rồi cũng qua
Ta vẫn phải sống
cuộc đời ta
Ta vẫn phải sống