Hồi Ức Ngày Hôm Qua

Hồi Ức Ngày Hôm Qua

Lời bài hát Hồi Ức Ngày Hôm Qua

Đóng góp bởi

Tạm biệt nhé
Thầy cô mái trường thân thương
Tạm biệt nhé
Ghế đá ơi đừng buồn khi tôi đi
Tạm biệt nhé
Hàng cây xõa bóng mát tôi đừng về
Có con đường nào níu chân người đi
Chạy theo ngàn ước muốn
Bay đến nơi xa xôi
Ước mơ của tôi lâu nay
Vẫn luôn là thế đấy
Vậy mà sao giờ đôi chân
Chẳng thể đi
Có thật là sân trường biết nhớ
Biết hôm nay tôi xa nơi đây
Khép lại một thời
Bạn còn nhớ chiếc ghế màu xanh
Thứ hai tôi vẫn ngồi
Còn nhớ chiếc xe đạp cũ
Mà tôi hay đi
Ngày mưa hay nắng đến lớp đều vui
Sao bỗng hôm nay lại buồn
Vì tôi phải lớn lên rồi
Và bước đi xa nơi đây
Chạy theo ngàn ước muốn
Bay đến nơi xa xôi
Ước mơ của tôi lâu nay
Vẫn luôn là như thế
Vậy mà sao giờ đôi chân
Chẳng thể đi
Có thật là sân trường biết nhớ
Biết hôm nay tôi xa nơi đây
Khép lại một thời
Chạy theo ngàn ước muốn
Bay đến nơi xa xôi
Ước mơ của tôi lâu nay
Vẫn luôn là như thế
Vậy mà sao giờ đôi chân chẳng thể đi
Có thật là sân trường biết nhớ
Biết hôm nay tôi xa nơi đây
Khép lại một thời
Tạm biệt nhé
Thầy cô mái trường thân thương
Tạm biệt nhé
Ghế đá ơi đừng buồn khi tôi đi
Tạm biệt nhé
Hàng cây xõa bóng mát tôi đừng về
Có con đường nào níu chân người đi
Vì giờ tôi phải lớn lên rồi
Và bước đi mãi xa