Hoàng Hôn Màu Tím

Hoàng Hôn Màu Tím

Lời bài hát Hoàng Hôn Màu Tím

Đóng góp bởi

Chiều hoàng hôn
Tím......
Cả... dòng sông ....
Đò neo bến vắng
Mà nhớ ai
Thiết tha trong lòng
Người yêu sang sông
Quên lời hẹn ước
Để lại tình em
Mênh mông
Sông nước
Con sáo sổ lồng
Sáo bay theo
Pháo đỏ rượu... hồng....
Người ơi .....
Nhớ câu thề xưa.....
Dù nắng
Hay mưa
Dù nghèo hay khổ.....
Dù ai
Sang giàu
Cũng không bao giờ
Chia cách đôi ta
Mà.. giờ đây.....
Sao anh nỡ đoạn đành
Tham phú phụ bần
Anh phụ.... tình.... em....
Khi chiều buông
Em đứng...
Bên dòng... sông....
Đò.. sang bến mới
Mà nhớ anh
Xót xa trong lòng
Còn đâu đêm trăng
Ta về chung lối
Chỉ còn mình em
Mênh mang và nỗi nhớ.....
Trên bến... sông buồn...
Nhớ thương anh
Tím cả hoàng... hôn......
Người ơi .....
Nhớ câu thề xưa.....
Dù nắng
Hay mưa
Dù nghèo hay khổ.....
Dù ai
Sang giàu
Cũng không bao giờ
Chia cách đôi ta
Mà.. giờ đây.....
Sao anh nỡ đoạn đành
Tham phú phụ bần
Nhớ câu thề xưa.....
Anh phụ....
Tình.... em....
Dù nắng
Hay mưa
Dù nghèo hay khổ.....
Khi chiều buông
Dù ai
Em đứng...
Sang giàu
Bên dòng... sông....
Cũng không bao giờ
Chia cách đôi.. ta....
Đò.. sang bến mới
Mà nhớ anh
Mà.. giờ đây.....
Xót xa trong lòng
Sao em nỡ đoạn đành
Còn đâu đêm trăng
Ta về chung lối
Tham phú phụ bần
Chỉ còn mình em
Em phụ.... tình.... anh....
Mênh mang và nỗi nhớ.....
Trên bến... sông buồn...
Nhớ thương anh
Khi chiều buông
Anh đứng... bên dòng... sông....
Tím cả hoàng... hôn......
Đò.. sang bến mới
Mà nhớ em
Xót xa trong lòng
Còn đâu đêm trăng
Ta về chung lối
Chỉ còn mình anh
Mênh mông và nỗi nhớ.....
Trên bến sông buồn
Nhớ thương em
Tím cả hoàng... hôn......
Trên.. bến sông.. buồn....
Nhớ thương em......
Tím cả... hoàng... hôn......