Hoa Từ Bi

Hoa Từ Bi

Lời bài hát Hoa Từ Bi

Đóng góp bởi

Như hoa tàn bay theo gió
Có chi mà ta luyến tiếc
Kiếp con người cuộc sống
Mãi lặng trôi theo tháng năm
Vương vấn mãi sắc tiền tài
Ái tham sân si thưở nào
Rồi đây cũng chỉ như phù du
Ta vang lời ca nhân ái
Xóa tan bao sầu đau khốn khó
Sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi
Luôn thương mến nhau
Để bình minh xua tan đêm tối
Thấy cuộc đời đầy sắc hương
Là giây phút tuyệt vời
Ngời sáng sáng ngời tâm ta
Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài
Xin là gió đưa hương khắp trời
Là nắng ấm hiền hòa
Cho trái đất mãi màu xanh
Tâm từ bi
Cùng nhau sống yên vui thanh bình
Cùng đi đến chân như rạng ngời
Một thế giới hòa bình
Để tâm kết lên hoa từ bi đời đời
Ta vang lời ca nhân ái
Xóa tan bao sầu đau khốn khó
Sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi
Luôn thương mến nhau
Để bình minh xua tan đêm tối
Thấy cuộc đời đầy sắc hương
Là giây phút tuyệt vời
Ngời sáng sáng ngời tâm ta
Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài
Xin là gió đưa hương khắp trời
Là nắng ấm hiền hòa
Cho trái đất mãi màu xanh
Tâm từ bi
Cùng nhau sống yên vui thanh bình
Cùng đi đến chân như rạng ngời
Một thế giới hòa bình
Để tâm kết lên hoa từ bi đời đời
Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài
Xin là gió đưa hương khắp trời
Là nắng ấm hiền hòa
Cho trái đất mãi màu xanh
Tâm từ bi
Cùng nhau sống yên vui thanh bình
Cùng đi đến chân như rạng ngời
Một thế giới hòa bình
Để tâm kết lên hoa từ bi đời đời
Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài
Xin là gió đưa hương khắp trời
Là nắng ấm hiền hòa
Cho trái đất mãi màu xanh
Tâm từ bi
Cùng nhau sống yên vui thanh bình
Cùng đi đến chân như rạng ngời
Một thế giới hòa bình
Để tâm kết lên hoa từ bi đời đời
Xin nắm chặt tay nhau ca lời ca nhân ái
Xoá tan bao sầu đau khốn khó
Để tâm kết lên hoa từ bi mãi mãi đời đời