Họa Tình / 画情

Họa Tình / 画情

Lời bài hát Họa Tình / 画情

Đóng góp bởi

Họa tình 画情留住你一面 画在我心间 Líu zhù nǐ yīmìan hùa zài wǒ xīnjiān Giữ lại hình ảnh chàng , khắc sâu vào tim thiếp 谁也拿不走 初见的画面 Shúi yě ná bù zǒu chū jìan de hùamìan Không ai có thể lấy đi hình ảnh của lần gặp gỡ ban đầu. 哪怕是岁月 篡改我红颜 Nǎpà shì suiyùè cùangǎi wǒ hóngyán Dù cho năm tháng xóa nhòa vẻ đẹp yêu kiều của thiếp. 你还是昔日 多情的少年 Nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonían Chàng vẫn là cậu thiếu niên đa tình năm ấy 我和你这故事 只剩皮囊 Wǒ hé nǐ zhè gùshì zhǐ shèng pínáng Câu chuyện của chàng và thiếp chỉ còn là lớp vỏ bề ngoài 恋人早换了模样 Lìanrén zǎo hùanle muyá̀ng Người tình sớm đã không còn hình dáng của ngày xưa 但我紧抓不放 痛也要逞强 Dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng tòng yě yào chěngqíang Nhưng thiếp sẽ nắm chặt không buông tay , dù đau đớn vẫn vững vàng 剩下记忆的猖狂 Shèng xìa jìyì de chāngkúang Thứ còn lại chỉ là những kí ức ngông cuồng 不要遗忘 Buyàò ýiwàng Không muốn lãng quên 不要真相 Buyàò zhēnxìang Không cần biết sự thật 因为我要 是你的肩膀 Yīnwèi wǒ yàoshi nǐ de jiānbǎng Vì điều thiếp mong muốn chính là bờ vai của chàng 留住你一面 画在我心间 Líu zhù nǐ yīmìan hùa zài wǒ xīnjiān Giữ lại hình ảnh chàng , khắc sâu vào tim thiếp 谁也拿不走 初见的画面 Shúi yě ná bù zǒu chū jìan de hùamìan Không ai có thể lấy đi hình ảnh của lần gặp gỡ ban đầu 哪怕是岁月 篡改我红颜 Nǎpà shì suiyùè cùangǎi wǒ hóngyán Dù cho năm tháng xóa nhòa vẻ đẹp yêu kiều của thiếp. 你还是昔日 多情的少年 Nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonían Chàng vẫn là cậu thiếu niên đa tình năm ấy 留得你一晚 骨骼都相缠 Líu de nǐ yī wǎn gǔgé dōu xiāng chán Giữ được chàng một đêm , xương cốt cùng quấn quýt 人世的流言 谁爱谁评断 Rénshì de liuyá́n shúi ài shúi píngdùan Lời đồn trong nhân thế , là ai yêu ai phân xử 生死有何难 谁都别来管 Shēngsǐ yǒu hé nán shúi dōu bíe lái guǎn Sinh tử có gì khó, đâu ai muốn bận tâm 若是没有你 我苟延残喘 Rùoshì meiyó̌u nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn Nếu như không có chàng , thiếp chỉ như còn một hơi thở cuối ! 我和你这故事 只剩皮囊 Wǒ hé nǐ zhè gùshì zhǐ shèng pínáng Câu chuyện tình yêu của chàng và thiếp chỉ còn là lớp vỏ bề ngoài 恋人早换了模样 Lìanrén zǎo hùanle muyá̀ng Người tình sớm đã không còn hình dáng của ngày xưa 但我紧抓不放 痛也要逞强 Dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng tòng yě yào chěngqíang Nhưng thiếp sẽ nắm chặt không buông tay , dù đau đớn vẫn vững vàng 剩下记忆的猖狂 Shèng xìa jìyì de chāngkúang Thứ còn lại chỉ là những kí ức ngông cuồng 不要遗忘 Buyàò ýiwàng Không muốn lãng quên 不要真相 Buyàò zhēnxìang Không cần biết sự thật 因为我要 是你的肩膀 Yīnwèi wǒ yàoshi nǐ de jiānbǎng Vì điều thiếp mong muốn chính là bờ vai của chàng 留住你一面 画在我心间 Líu zhù nǐ yīmìan hùa zài wǒ xīnjiān Giữ lại hình ảnh chàng , khắc sâu vào tim thiếp 谁也拿不走 初见的画面 Shúi yě ná bù zǒu chū jìan de hùamìan Không ai có thể lấy đi hình ảnh của lần gặp gỡ ban đầu 哪怕是岁月 篡改我红颜 Nǎpà shì suiyùè cùangǎi wǒ hóngyán Dù cho năm tháng xóa nhòa vẻ đẹp yêu kiều của thiếp. 你还是昔日 多情的少年 Nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonían Chàng vẫn là cậu thiếu niên đa tình năm ấy 留得你一晚 骨骼都相缠 Líu de nǐ yī wǎn gǔgé dōu xiāng chán Giữ được chàng một đêm , xương cốt cùng quấn quýt 人世的流言 谁爱谁评断 Rénshì de liuyá́n shúi ài shúi píngdùan Lời đồn trong nhân thế , là ai yêu ai phân xử 生死有何难 谁都别来管 Shēngsǐ yǒu hé nán shúi dōu bíe lái guǎn Sinh tử có gì khó, đâu ai muốn bận tâm 若是没有你 我苟延残喘 Rùoshì meiyó̌u nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn Nếu như không có chàng , thiếp chỉ như còn một hơi thở cuối ! 若是没有你 我苟延残喘 Rùoshì meiyó̌u nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn Nếu như không có chàng , thiếp chỉ như còn một hơi thở cuối !