Hoa Tím Người Xưa

Hoa Tím Người Xưa

Lời bài hát Hoa Tím Người Xưa

Đóng góp bởi

Rồi chiều nay lá khô rơi đầy
Có người nhìn buồn lây
Gom nhớ thương sưởi tình cô liêu
Ấm thêm lòng ít nhiều
Tâm tư bâng khuâng
Ngày đôi ta đến đây
Cũng vườn xưa chốn này
Nhặt hoa tím rụng cài lên áo
Có ai đâu ngờ
Hoa tím cả người thương
Hương xưa ơi
Tìm đâu thấy kỷ niệm
Bởi một màu hoa tím
Còn lại đây những khung trời chơ vơ
Tháng năm lòng ngóng chờ
Rồi từ đó những đêm buồn mang tới
Thương nhớ khôn nguôi
Người xưa xa cách rồi
Ân tình suốt đời
Giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi
Nhìn màu hoa ngỡ như em cười
Lúc mình vừa gặp nhau
Xuân vẫn qua đếm thời gian trôi
Biết ai về chốn nào
Đâu đây dư hương
Gởi tâm tư luyến thương
Ngước nhìn hoa tím rụng
Tình sao hững hờ
Người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng
Hoa tím còn người đâu
Hương xưa ơi
Tìm đâu thấy kỷ niệm
Bởi một màu hoa tím
Còn lại đây những khung trời chơ vơ
Tháng năm lòng ngóng chờ
Rồi từ đó những đêm buồn mang tới
Thương nhớ khôn nguôi
Người xưa xa cách rồi
Ân tình suốt đời
Giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi
Nhìn màu hoa ngỡ như em cười
Lúc mình vừa gặp nhau
Xuân vẫn qua đếm thời gian trôi
Biết ai về chốn nào
Đâu đây dư hương
Gởi tâm tư luyến thương
Ngước nhìn hoa tím rụng
Tình sao hững hờ
Người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng
Hoa tím còn người đâu
Người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng
Hoa tím còn người đâu