Hoa Tím Ngày Xưa

Hoa Tím Ngày Xưa

Lời bài hát Hoa Tím Ngày Xưa

Đóng góp bởi

Rồi chiều nay lá khô rơi đầy
Có người nhìn buồn lây
Gom nhớ thương sưởi tình
Cô liêu ấm thêm lòng ít nhiềụ
Tâm tư bâng khuâng
Ngày đôi ta đến đây
Cũng vườn xưa chốn này
Nhặt hoa tím rụng cài lên áo,
Có ai đâu ngờ hoa
Tím cả người thương.
Hương xưa ơi tìm đâu
Thấy kỷ niệm
Bởi một mầu hoa tím.
Còn lại đây những
Khung trời chơ vơ
Tháng năm lòng ngóng chờ
Rồi từ đó những đêm
Buồn mang tới
Thương nhớ khôn nguôi
Người xưa xa cách rồi,
Ân tình suốt đời,
Giấu trong lòng
Riêng nức nở mà thôi
Nhìn mầu hoa ngỡ như anh
Cười lúc mình vừa gặp nhau.
Xuân vẫn qua, đếm thời
Gian trôi biết ai về chốn nào.
Đâu đây dư hương gởi
Tâm tư luyến thương
Ngước nhìn hoa tím
Rụng tình sao hững hờ
Người xưa hỡi! thấu cho
Nỗi lòng hoa tím còn người đâu.
Hương xưa ơi tìm đâu
Thấy kỷ niệm
Bởi một mầu hoa tím.
Còn lại đây những
Khung trời chơ vơ
Tháng năm lòng ngóng chờ
Rồi từ đó những đêm
Buồn mang tới
Thương nhớ khôn nguôi
Người xưa xa cách rồi,
Ân tình suốt đời,
Giấu trong lòng
Riêng nức nở mà thôi
Nhìn mầu hoa ngỡ như anh
Cười lúc mình vừa gặp nhau.
Xuân vẫn qua, đếm thời
Gian trôi biết ai về chốn nào.
Đâu đây dư hương gởi
Tâm tư luyến thương
Ngước nhìn hoa tím
Rụng tình sao hững hờ
Người xưa hỡi! thấu cho
Nỗi lòng hoa tím còn người đâu.
Tình sao hững hờ
Người xưa hỡi! thấu cho
Nỗi lòng hoa tím còn người đâu.