Hoa Tàn

Hoa Tàn

Lời bài hát Hoa Tàn

Đóng góp bởi

Còn lại gì bên anh đây
Giờ thì ta đã
Xa nhau trong tầm tay
Còn lại gì người ơi
Khi mây đen bay về
Mịt mờ che lối
Còn lại gì bên anh đây
Khi người đã xa xa thật rồi
Nếu mai đây đời ta
Lại không có nhau xa nhau thật rồi
Còn lại gì bên anh đây
Giờ thì ta đã xa nhau vấn vương
Còn lại gì này người hỡi
Ước muốn mịt mờ trên lối
Giờ chỉ còn còn lại
Những kỷ niệm ước mơ xa xa rồi
Nếu mai đây đời ta
Lại không có nhau xa nhau thật rồi
Ngày đó nếu biết sẽ cách xa
Ta cứ xem nhau không quen là hơn
Ngày đó nếu biết quá khó khăn
Ta cứ như thông lặng yên muôn kiếp
Ngày đó nếu biết trước xót xa
Ta cứ xem nhau như bao người qua
Tình đó nếu biết trước quá đớn đau
Ta cứ như chim bình yên ca hát
Tìm tay anh lẻ loi
Chờ mãi bóng em sang
Chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi
Tìm trong đêm tối tăm
Một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa năm nào
Còn lại gì bên anh đây
Giờ thì ta đã xa nhau vấn vương
Còn lại gì này người hỡi
Ước muốn mịt mờ trên lối
Giờ chỉ còn còn lại
Những kỷ niệm ước mơ xa xa rồi
Nếu mai đây đời ta
Lại không có nhau xa nhau thật rồi
Ngày đó nếu biết quá khó khăn
Ta cứ xem nhau không quen là hơn
Ngày đó nếu biết trước đớn đau
Ta cứ như thông lặng yên muôn kiếp
Tình đó nếu biết trước xót xa
Ta cứ xem nhau như bao người qua
Tình đó nếu biết trước đớn đau
Ta cứ như chim bình yên ca hát
Tìm tay anh lẻ loi
Chờ mãi bóng em sang
Chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi
Tìm trong đêm tối tăm
Một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa năm nào
Tìm tay anh lẻ loi
Chờ mãi bóng em sang
Chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi
Tìm trong đêm tối tăm
Một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa năm nào
Tìm trong đêm tối tăm
Một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa hoa tàn