Hoa Tàn

Hoa Tàn

Lời bài hát Hoa Tàn

Đóng góp bởi

Còn lại gì người hỡi khi mây đen bay về mịt mờ che lối. Còn lại gì trong tôi khi người đã xa ra đi thật rồi Nếu mai đây đôi ta lại không có nhau xa nhau người ơi. Còn lại gì bên em đây xưa khi ta đã xa nhau vấn vương. Còn lại gì người hỡi ước muốn mịt mờ trên lối. Giờ chỉ còn lại những kỷ niệm đớn đau bên tôi Để mai đây đôi ta lại không có nhau xa nhau người ơi Ngày đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau không quen là hơn. Ngày đó nếu biết quá khó khăn, ta cứ như thông lặng yên muôn kiếp. Ngày đó nếu biết trước xót xa, ta cứ xem nhau như bao người qua Tình đó nếu biết trước quá đớn đau, ta cứ như chim bình yên ca hát. Tìm tay anh lẻ loi, chờ mãi bóng anh sang. Chờ đến kiếp sau chờ mãi thôi. Tìm trong đêm tối tăm, một bóng dáng xa xôi Tìm hoài hình bóng ai năm nào.