Hoa Sim Biên Giới

Hoa Sim Biên Giới

Lời bài hát Hoa Sim Biên Giới

Đóng góp bởi

Nếu anh lên biên giới
Anh sẽ gặp bạt ngàn hoa
Hoa sim giữa đồi nắng gió
Tím như ai chờ mong
Sắc hoa sim yêu thương
Trong lòng người lính trẻ
Chờ ai nên tím ngát bồi hồi
Giữa biên cương
Hoa sim
Hoa sim
Ta yêu từ ấu thơ
Trong trang sách học trò
Trong những câu hẹn hò
Hoa sim
Hoa sim
Nơi đây dù bão giông
Không phai màu trong ta
Sắc lá vẫn xanh
Cánh tím nhớ mong
Hoa sim ơi màu sắc quê hương
ơi màu tím yêu thương
Nếu anh lên biên giới
Anh sẽ gặp bạt ngàn hoa
Hoa sim giữa đồi nắng gió
Tím như ai chờ mong
Sắc hoa sim yêu thương
Trong lòng người lính trẻ
Chờ ai nên tím ngát bồi hồi
Giữa biên cương
Hoa sim
Hoa sim
Ta yêu từ ấu thơ
Trong trang sách học trò
Trong những câu hẹn hò
Hoa sim
Hoa sim
Nơi đây dù bão giông
Không phai màu trong ta
Sắc lá vẫn xanh
Cánh tím nhớ mong
Hoa sim ơi màu sắc quê hương
ơi màu tím yêu thương
Hoa sim
Hoa sim
Ta yêu từ ấu thơ
Trong trang sách học trò
Trong những câu hẹn hò
Hoa sim
Hoa sim
Nơi đây dù bão giông
Không phai màu trong ta
Sắc lá vẫn xanh
Cánh tím nhớ mong
Hoa sim ơi màu sắc quê hương
ơi màu tím yêu thương
Hoa sim ơi màu sắc quê hương
Ơi màu tím yêu thương