Hoa Nở Về Đêm

Hoa Nở Về Đêm

Lời bài hát Hoa Nở Về Đêm

Đóng góp bởi

Chuyện từ một đêm cuối nẻo
Một người tiễn một người đi
Đẹp tựa bài thơ nở
Giữa đêm sương nở tận tâm hồn
Chuyện một mình tôi
Chép dòng tâm tình tặng
Người chưa biết một lần
Vì giây phút ấy ... tôi tình cờ hiểu rằng
Tình yêu đẹp nghìn đời là
Tình yêu khi đơn côi
Vào chuyện từ một đêm khoác bờ vai
Một mảnh áo dạ đường khuya
Bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu
Dấu tình yêu đầu
Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp
Còn chờ in dấu chân anh
Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời
Dù gió đùa dạt dào còn đẹp
Như khi quen nhau
Ai lớn lên không từng hẹn hò
Không từng yêu thương
Nhưng có mấy người tìm được
Một tình yêu ngát hương
Mến những người chưa quen
Một người ở lại đèn trăng gối mộng
Yêu ai anh băng sông dài
Cho đẹp lòng trai
Một người tìm vui mãi tận
Trời nào giá lạnh hồn đông
Một người chợt nghe gió giữa
Mênh mông rót vào trong lòng
Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng
Người chưa biết một lần
Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm
Giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm
Ai lớn lên không từng hẹn hò
Không từng yêu thương
Nhưng có mấy người tìm được
Một tình yêu ngát hương
Mến những người chưa quen
Một người ở lại đèn trăng gối mộng
Yêu ai anh băng sông dài
Cho đẹp lòng trai
Một người tìm vui mãi tận
Trời nào giá lạnh hồn đông
Một người chợt nghe gió giữa
Mênh mông rót vào trong lòng
Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng
Người chưa biết một lần
Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm
Giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm
Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm
Giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm