Hoa Nở Về Đêm

Hoa Nở Về Đêm

Lời bài hát Hoa Nở Về Đêm

Đóng góp bởi

Chuyện từ một đêm...
Cuối nẻo một người
Tiễn một người... đi....
Đẹp tựa bài thơ
Nở giữa đêm sương
Nở tận tâm hồn
Chuyện một mình tôi
Chép dòng tâm tình
Tặng người chưa biết
Một lần
Vì giây phút ấy ...
Tôi tình cờ hiểu rằng ...
Tình yêu đẹp nghìn đời
Là tình yêu khi đơn... côi
Vào chuyện từ khi
Khoác bờ vai một mảnh
Áo dạ đường... khuya
Bồi hồi người trai
Hướng nẻo đêm sâu
Dấu tình yêu đầu
Vì còn tìm nhau
Lối về ngõ hẹp
Còn chờ in dấu
Chân anh
Niềm thương mến đó
Bây giờ và nghìn đời
Dù gió đùa dạt dào
Còn đẹp như
Khi quen.... nhau...
Ai....
Lớn lên
Không từng hẹn hò
Không từng yêu đương
Nhưng...
Có mấy
Người tìm được
Một tình yêu ngát hương
Mến ...
Những người chưa quen
Một người ở lại
Đèn trăng gối.... mộng
Yêu ai
Anh băng sông dài
Cho đẹp lòng trai
Một người tìm vui
Mãi tận trời nào
Giá lạnh hồn... đông
Một người chợt nghe
Gió giữa mênh mông
Rót vào trong lòng
Và một mình tôi
Chép dòng tâm tình
Tặng người chưa biết
Một lần
Vì trong phút ấy
Tôi tìm mình thì thầm
Giờ đã gặp được một
Nụ hoa nở về..... đêm
Ai....
Lớn lên
Không từng hẹn hò
Không từng yêu thương
Nhưng...
Có mấy
Người tìm được
Một tình yêu ngát hương
Mến ...
Những người chưa quen
Một người ở lại
Đèn trăng gối.... mộng
Yêu ai
Anh băng sông dài
Cho đẹp lòng... trai
Một người tìm vui
Mãi tận trời nào
Giá lạnh hồn... đông
Một người chợt nghe
Gió giữa mênh mông
Rót vào trong lòng
Và một mình tôi
Chép dòng tâm tình
Tặng người chưa biết
Một lần
Vì trong phút ấy
Tôi tìm mình thì thầm
Giờ đã gặp được một
Nụ hoa nở về..... đêm
Vì trong phút ấy
Tôi tìm mình thì thầm
Giờ đã gặp được một....
Nụ hoa nở
Về..... đêm....