Hoa Nở Về Đêm

Hoa Nở Về Đêm

Lời bài hát Hoa Nở Về Đêm

Đóng góp bởi

Biết nói gì đây
Lúc tiễn anh
Đêm khuya sương lạnh
Gió lay cành
Người đi có nhớ
Câu nguyện ước
Cho mối duyên tình
Mãi thắm xanh
Chuyện từ một đêm
Cuối nẻo một người
Tiễn một người đi
Đẹp tựa bài thơ
Nở giữa đêm sương
Nở tận tâm hồn
Chuyện một mình tôi
Chép dòng tâm tình
Tặng người chưa
Biết một lần
Vì giây phút ấy
Tôi tình cờ hiểu rằng
Tình yêu đẹp nghìn đời
Là tình yêu khi đơn côi
Vào chuyện từ khi
Khoác bờ vai một mảnh
Áo dạ đường khuya
Bồi hồi người trai
Hướng nẻo đêm sâu
Giấu tình yêu đầu
Vì còn tìm nhau
Lối về ngõ hẹp còn
Chờ in dấu chân anh
Niềm thương mến đó
Bây giờ và nghìn đời
Dù gió đùa dạt dào
Còn đẹp như khi quen nhau
Ai lớn lên không
Từng hẹn hò
Không từng yêu thương
Nhưng có mấy người
Tìm được một
Tình yêu ngát hương
Mến những người chưa quen
Một người ở lại
Đèn trăng gối mộng
Yêu ai anh băng sông dài
Cho đẹp lòng trai
Một người tìm vui
Mãi tận trời nào
Giá lạnh hồn đông
Một người chợt nghe
Gió giữa mênh mông
Rót vào trong lòng
Và một mình tôi
Chép dòng tâm tình tặng
Người chưa biết một lần
Vì trong phút ấy
Tôi tìm mình thì thầm
Giờ đã gặp được một
Nụ hoa nở về đêm
Ai lớn lên không
Từng hẹn hò
Không từng yêu thương
Nhưng có mấy người
Tìm được một
Tình yêu ngát hương
Mến những người chưa quen
Một người ở lại
Đèn trăng gối mộng
Yêu ai anh băng sông dài
Cho đẹp lòng trai
Một người tìm vui
Mãi tận trời nào
Giá lạnh hồn đông
Một người chợt nghe
Gió giữa mênh mông
Rót vào trong lòng
Và một mình tôi
Chép dòng tâm tình tặng
Người chưa biết một lần
Vì trong phút ấy
Tôi tìm mình thì thầm
Giờ đã gặp được một
Nụ hoa nở về đêm
Vì trong phút ấy
Tôi tìm mình thì thầm
Giờ đã gặp được một
Nụ hoa nở về đêm