Hoa Cài Mái Tóc (Remix)

Hoa Cài Mái Tóc (Remix)

Lời bài hát Hoa Cài Mái Tóc (Remix)

Đóng góp bởi

Mẹ Việt Nam
Mắt ngời sáng quắc
Nghe đâu đây
Tiếng vọng hòa bình
Lệ nhạt nhòa
Đôi mắt long lanh
Nghe tin con
Vẫn còn ngày xanh
Một nhành hoa
Em cài mái tóc
Anh đưa em
Qua quãng đường dài
Về thành đô
Anh may áo cưới
Ta thương nhau
Xây dựng ngày mai
Ta yêu người
Ta yêu đời
Ta yêu mình
Tình đừng phai
Xin em đừng
Qua vùng cỏ hoa
Xin em đừng
Đến những nơi chim xanh
Hoan ca
Cuộc tình nào
Không vào đam mê
Anh xin em
Giữ trọn lời thề
Dù mình nghèo
Người đời khen chê
Ta thương nhau
Giữ trọn tình quê . . .
Mẹ Việt Nam
Mắt ngời sáng quắc
Nghe đâu đây
Tiếng vọng hòa bình
Lệ nhạt nhòa
Đôi mắt long lanh
Nghe tin con
Vẫn còn ngày xanh
Một nhành hoa
Em cài mái tóc
Anh đưa em
Qua quãng đường dài
Về thành đô
Anh may áo cưới
Ta thương nhau
Xây dựng ngày mai
Ta yêu người
Ta yêu đời
Ta yêu mình
Tình đừng phai
Xin em đừng
Qua vùng cỏ hoa
Xin em đừng
Đến những nơi chim xanh
Hoan ca
Cuộc tình nào
Không vào đam mê
Anh xin em
Giữ trọn lời thề
Dù mình nghèo
Người đời khen chê
Ta thương nhau
Giữ trọn tình quê . . .
Dù mình nghèo
Người đời khen chê
Ta thương nhau
Giữ trọn.....
Tình quê . . .