Hình Như Anh Còn Yêu Em

Hình Như Anh Còn Yêu Em

Lời bài hát Hình Như Anh Còn Yêu Em

Đóng góp bởi

Ôi thời gian ơi
Nếu có thể quay trở lại
Ngày hai ta bình yên
Tay nắm tay qua mỗi ngày
Anh thề dù thế nao
Anh cũng không thể nào
Để cho anh với em
Lạc mất nhau
Từ ngày mà mình
Chia tay ấy
Anh cũng đã yêu
Đã qua bao cuộc tình
Và rồi giật mình
Anh mới biết
Trong trái tim anh
Hình như còn có em
Hình như anh vẫn yêu
Vẫn chưa quên được em
Hình như anh hôm nay
Đã không còn
Là chính anh
Bởi vì
Dù là bên ai khác
Anh cũng chẳng vui
Cũng chỉ nghĩ về em
Và từng ngày dài
Trong tâm trí
Anh vẫn luôn mong
Được quay về lúc xưa
Dù cho anh biết
Em nay đã quên
Anh từ lâu
Mà sao anh vẫn cứ
Yêu em như lúc đầu
Ôi thời gian ơi
Nếu có thể quay trở lại
Ngày hai ta bình yên
Tay nắm tay qua mỗi ngày
Anh thề dù thế nao
Anh cũng không thể nào
Để cho anh với em
Lạc mất nhau
Nhưng thời gian đâu có thể
Đưa ta quay về
Ngày không em mình anh
Năm tháng trôi qua não nề
Đôi lần anh cứ yêu
Nhưng chẳng được bao lâu
Bởi tim anh bóng hình em
Còn khắc sâu
Bởi vì
Dù là bên ai khác
Anh cũng chẳng vui
Cũng chỉ nghĩ về em
Và từng ngày dài
Trong tâm trí
Anh vẫn luôn mong
Được quay về lúc xưa
Dù cho anh biết
Em nay đã quên
Anh từ lâu
Mà sao anh vẫn cứ
Yêu em như lúc đầu
Ôi thời gian ơi
Nếu có thể quay trở lại
Ngày hai ta bình yên
Tay nắm tay qua mỗi ngày
Anh thề dù thế nao
Anh cũng không thể nào
Để cho anh với em
Lạc mất nhau
Nhưng thời gian đâu có thể
Đưa ta quay về
Ngày không em mình anh
Năm tháng trôi qua não nề
Đôi lần anh cứ yêu
Nhưng chẳng được bao lâu
Bởi tim anh bóng hình em
Còn khắc sâu
Ôi thời gian ơi
Nếu có thể quay trở lại
Ngày hai ta bình yên
Tay nắm tay qua mỗi ngày
Anh thề dù thế nao
Anh cũng không thể nào
Để cho anh với em
Lạc mất nhau
Nhưng thời gian đâu có thể
Đưa ta quay về
Ngày không em mình anh
Năm tháng trôi qua não nề
Đôi lần anh cứ yêu
Nhưng chẳng được bao lâu
Bởi tim anh bóng hình em
Còn khắc sâu
Đôi lần anh cứ yêu
Nhưng chẳng được bao lâu
Bởi tim anh
Bóng hình em còn
Khắc sâu