Hết Yêu

Hết Yêu

Lời bài hát Hết Yêu

Đóng góp bởi

Đã hết yêu rồi
Biết phải làm sao người ơi
Đã hết yêu rồi
Trách nhau làm gì thêm buồn
Lệ rơi từng đêm ướt gối
Ngày xưa mình mơ chung lối
Sao bây giờ tình lại chia đôi
Đã hết yêu rồi
Khóc cũng vậy thôi người ơi
Đã hết yêu rồi
Trách chi một người vô tình
Ngày xưa tặng em hoa thắm
Mà em lại mơ nhung gấm
Thân anh nghèo trót lặng tình câm
Đã yêu thì yêu cho hết lòng
Mà sao em đổi thay lòng
Yêu hôm qua giờ nói là không
Yêu hôm qua giờ nói là không
Vì em đã hết yêu rồi
Vì em đã đổi thay rồi
Nên giờ chấp nhận mà thôi
Đã hết yêu rồi
Nhớ cũng vậy thôi người ơi
Đã hết yêu rồi
Trách chi một người thêm sầu
Tình yêu nào như trang giấy
Mà anh vội trao hôm ấy
Em vứt bỏ ân tình nào hay
Đã hết yêu rồi
Khóc cũng vậy thôi người ơi
Đã hết yêu rồi
Trách chi một người vô tình
Ngày xưa tặng em hoa thắm
Mà em lại mơ nhung gấm
Thân anh nghèo trót lặng tình câm
Đã yêu thì yêu cho hết lòng
Mà sao em đổi thay lòng
Yêu hôm qua giờ nói là không
Yêu hôm qua giờ nói là không
Vì em đã hết yêu rồi
Vì em đã đổi thay rồi
Nên giờ chấp nhận mà thôi
Đã hết yêu rồi
Nhớ cũng vậy thôi người ơi
Đã hết yêu rồi
Trách chi một người thêm sầu
Tình yêu nào như trang giấy
Mà anh vội trao hôm ấy
Em vứt bỏ ân tình nào hay