Hết Yêu Thật Sao (Let Me Love You)

Hết Yêu Thật Sao (Let Me Love You)

Lời bài hát Hết Yêu Thật Sao (Let Me Love You)

Đóng góp bởi

Người ta nói yêu là chẳng màng Cho hết đi Người ta nói yêu là đợi chờ chẳng thấy gì Tình yêu vốn đến từ nhịp đập hai trái tim Và anh sẽ là người Đem về lại những giấc mơ Ủa mình hết yêu nhau rồi? Hết yêu thật sao? Vốn dĩ tình yêu do người ta khơi mào Sao giờ đây trên bờ mi mưa rào? Chẳng hiểu lý do thế nào Nước mắt lại rơi Trái tim lại đau thêm màn đêm u sầu Con đường xưa ta cùng đi phai màu Let me love you, love you Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em Họ cũng sẽ vô ý mang theo Nhiều đớn và đau Love you, let me love you Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em Họ cố gắng cũng sẽ Không thể hơn anh được đâu Nắng mưa, kệ nắng mưa Quan trọng là em Vì người ta mà em gạt hết như vậy sao Chẳng một ai nỡ gợi nhớ lại nỗi buồn Tay run, tim đau, nước mắt rơi Người ta nói yêu là chẳng màng Cho hết đi Người ta nói yêu là đợi chờ chẳng thấy gì Tình yêu vốn đến từ nhịp đập hai trái tim Và anh sẽ là người Đem về lại những giấc mơ Ủa mình hết yêu nhau rồi? Hết yêu thật sao? Vốn dĩ tình yêu do người ta khơi mào Sao giờ đây trên bờ mi mưa rào? Chẳng hiểu lý do thế nào Nước mắt lại rơi Trái tim lại đau thêm màn đêm u sầu Con đường xưa ta cùng đi quá xa Let me love you, love you Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em Họ cũng sẽ vô ý mang theo Nhiều đớn và đau Let me love you, love you Let me love you, love you Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em Họ cố gắng cũng sẽ Không thể hơn anh được đâu Let me love you, love you Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em Họ cũng sẽ vô ý mang theo Nhiều đớn và đau Love you, let me love you Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em Họ cố gắng cũng sẽ Không thể hơn anh được đâu Let me love you, love you Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em Họ cũng sẽ vô ý mang theo Nhiều đớn và đau Let me love you, love you Let me love you, love you Dù bất cứ ai đến bên nói yêu em Họ cố gắng cũng sẽ Không thể hơn anh được đâu